Obiekty publiczne

Obiekty publiczne

Wykonaliśmy wiele inwestycji na obiektach użyteczności publicznej. Obiekty te charakteryzują się dużą różnorodnością pod względem wymagań. Często również prace na takich obiektach odbywają się pod naporem czasu. Realizacje takie należy dobrze zaplanować, a sam kontakt z klientem musi stać na najwyższym poziomie. Samo wykonanie instalacji musi przebiegać zgodnie z harmonogramem prac budowlanych, a terminy muszą być odpowiednio dotrzymane.